Bergvärme i Västerås

14 juli 2021
jonas olsson

Genom att installera bergvärme kan man sänka sina energikostnader rejält, såväl som småhusägare, bostadsrättsförening, fastighetsägare och som företagare. Själva installationen kräver en hel del och är kostsam, men eftersom en bergvärmepump kan leverera lika mycket energi vinter som sommar har man snabbt igen kostnaden. 

En bergvärmepump räknas som en förnyelsebar energikälla eftersom den tar tillvara den solenergi som har lagrats djupt nere i marken. När man installerar en bergvärmepump måste man därför också borra en energibrunn så att man sedan via den kan pumpa upp energin. Att borra för bergvärme går till på precis samma sätt som då man borrar efter vatten och många brunnsborrningsföretag arbetar därför både med vatten- och energibrunnar. Här är ett exempel på företag som borrar efter både vatten och bergvärme i Västerås: http://www.borrwik.se/.

 

 

Vid brunnsborrning för bergvärme måste man först ha tillstånd från kommunen

Till skillnad från när man borrar efter vatten måste man innan man anlägger en energibrunn ansöka om tillstånd från sin kommun. Detta eftersom det finns vissa risker då man borrar och grundvattnet kan ta skada. Men man måste också ta reda på om någon granne i närheten redan har bergvärme installerat. Om så är fallet får inte energibrunnarna placeras för nära varandra eftersom den ena brunnen då kan stjäla energi från den andra, vilket gör att den då blir obrukbar. 

Vid brunnsborrning för bergvärme ska man anlita en certifierad brunnsborrare. Men då det föreligger vissa risker vid själva borrningen är det viktigt att det företag man anlitar också har ordentliga försäkringar. Eftersom brunnsborrning kostar en hel del kan det vara bra att ta in kostnadsförslag från mer än en aktör och jämföra priser innan man bestämmer sig. Men då det är viktigt att energibrunnen blir bra, och att borrningen inte skadar grundvattnet, ska man helst också titta på erfarenhet och referenser.

Fler nyheter