Förstärkning av berg i Stockholm

25 mars 2021
jonas olsson

Sverige består till stor del av berg och klippor. Utan bergsprängning hade vi inte kunnat ha så här bra vägar som vi har. Tågen hade inte kunnat gå från norr till söder och husen hade inte kunnat placerats som man vill. Med alla berg som tillhör Sverige behöver man skapa en trygghet kring det. 

Även om vägen är framme kan ändå bergsgläntan vara precis bredvid. Man kan bara tänka sig vilken hemsk olycka det hade blivit om en bil kör förbi och en stor bergsten ramlar ned. Det hade slutat i total katastrof. Med alla vägar, tågrälsar, parkeringar och hus, tillkommer ett ansvar att undvika att berget tappar sten som kan skada människor. 

 

Tryggare för alla omkring

När man kör längs vägarna och ser bergsväggarna kan man ofta se ett nät. Detta nät ska skydda från att berget ska kunna tappa ned stenar. Med andra ord ska det samla upp stenar och andra lösa föremål. Bergförstärkning i Stockholm är extra viktigt då det är så mycket människor där. 

Man använder sig av bultar som man sätter upp nätet med. Ska man även skydda från istappar sätter man upp nätet på ett annat sätt. Varken bergförstärkning eller bergsprängning är något för den okunnige att göra. 

 

Ta hjälp av ett företag 

Behöver man göra vare sig en bergsprängning eller förstärkning ska man givetvis ta hjälp av ett företag. Det är mycket som krävs innan man spränger. Det finns lagar och regler man ska förhålla sig till. Det ska inte finnas en chans att skada människor eller byggnader omkring. 

Eftersom man sätter in bultar i berget när man gör en förstärkning gäller det att man sätter det rätt. Det kan vara riskfyllt att göra förstärkning och endast ett proffs bör göra det. En förstärkning görs på olika sätt, beroende på hur berget ser ut.

Fler nyheter