Innertak är det som syns mest

28 november 2021
jonas olsson

editorial

När du går in i en lokal och vänder blicken uppåt, är det ofta innertaket du ser. Det kan vara högt eller lågt i tak, men ett innertak sitter precis under takstolarna och kan bestå av målade plattor eller kanske ljuddämpande material. I hemmet är det oftast målade ribbor som är innertaket.

I vissa fall har man också ett undertak, som är nedsänkt under innertaket, och det är lätt att blanda ihop dessa begrepp. Har man undertak, döljer det oftast ventilationstrummor och sladdar, och lamporna är också fästa där. Det är vanligast i butiker eller andra offentliga lokaler.

Vill du ha ett ljudabsorberande innertak?

Skaffa ett innertak som du trivs med. Innertak ska dels fånga upp ljudet, så att man inte upplever buller och sorl så kraftigt, men det ska också se trevligt ut. Kontakta en firma som både säljer och monterar innertak och undertak, så kan du få goda råd om vad du kan skaffa.

Akustikfrågan kan också vara en fråga om arbetsmiljö, och på ställen där det vistas mycket folk är det betydligt angenämare om material i väggar och tak tar upp skrammel och oväsen. Inom restaurangbranschen är det inte minst viktigt, där det skramlar om disk och bestick. En viss ljudisolering bidrar till en ombonad atmosfär.

 

image

 

Brandsäkrade material ger tryggare boende

Man kan också ha ett säkerhetstänk när man inreder en lokal. Det finns sätt att brandtäta sin fastighet, och taket är viktigt, så att en brand inte kan spridas vidare i byggnaden. Ett bra företag som har stor vana vid innertak är också insatta i olika byggnadsregler och normer, och ska du ändå byta, så välj något riktigt bra. 

I offentliga lokaler ställs det ännu högre krav än i en privatbostad, så begär offert om du ska göra en upphandling, och välj i första hand ett riktigt proffsigt företag för innertaket.

Fler nyheter