Med modulbyggen går det att skapa både lokaler och boenden

26 november 2021
Lily Hansen

editorial

När det gäller modulbyggen är det lite som legobyggen. Du kanske själv har lekt med lego någon gång och byggt hus och andra roliga saker. Med moduler går det också att bygga olika saker och sätta ihop dem både bredvid och uppe på varandra. Nu är dock byggmoduler en aning större än legobitar, eller rättare sagt mycket större än de populära leksaksklossarna. 

När det uppstår brist på lokaler är det en god idé att använda flyttbara moduler som du kan hyra så länge du har behov av dem. Ett företag som är duktiga och erfarna på modulbyggen är till exempel: http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/ . Deras filosofi är att erbjuda säkra och stabila flyttbara moduler när det uppstår behov av en tillfällig lokal. 

 

Flyttbara moduler kan specialanpassas efter behov

Ibland uppstår det akuta eller planerade behov av en extra lokal och det kan gälla inom exempelvis skola, förskola, kontor, boende eller inom vård och omsorg. Med flyttbara moduler skapas tillfälliga lokaler i mycket hög kvalitet. Modulerna klarar högt ställda krav på miljön och det går att specialanpassa dem efter vad de ska användas till. Särskilda krav ställs på lokaler som ska användas till boende eller inom sjukvården.

 

image

 

Modulerna är miljövänliga och går att återanvända 

När du inte längre behöver den tillfälliga lokalen plockas modulbyggnaden ned. Allt material sorteras vid demontaget och det som går att återanvända tas väl om hand. Modulerna förvaras sedan i företagets anläggningar och kan sedan anpassas och återanvändas till nästa kund. När modulerna tas bort återställs marken där den tillfälliga lokalen har stått till sitt ursprungliga skick.

Förutom de mest vanliga typerna av flyttbara lokaler har moduler satts upp till bland annat klubbhus, lägenheter, stationshus, fritidsgård och en mängd andra udda speciallokaler. Dessa finurliga byggmoduler kan användas till nästan vad som helst då det uppstår ett akut eller planerat behov av en tillfällig lokal.

Fler nyheter