Pumpar och pumpservice i Vetlanda hjälper dig

02 maj 2022
patrick pettersson

editorial

En pump används till att förflytta en vätska eller en gas. Vid val av lämplig pump finns det flera faktorer att ta hänsyn till. En är vätskans viskositet. Viskositeten är ett mått på dess interna motstånd mot flöden, vilket ofta benämns som dess “tjockhet”.   En pump bör vidare inte betraktas som en enskild enhet utan istället som en del av ett helt system.

Till exempel behövs ofta en omrörare för att undvika att vätskan sedimenterar i tankar och cisterner. En annan sak att ta hänsyn till är hur noggrann doseringen ska vara. Många typer av pumpar har ett pulserande flöde och då behöver man ibland koppla in en tryckutjämnare efter pumpen för att reducera pulseringen. 

Olika typer av pumpar

Det finns en stor mängd olika typer av pumpar som passar till olika applikationer. Några typer är membranpumpar, kolvpumpar och impellerpumpar.

Kolvpumpar kan liknas vid en traditionell cykelpump. Den har fördelen att det går att uppnå högt tryck, och den fungerar därför bra även på trögflytande vätskor. Nackdelen är att trycket pulserar och att doseringen därför kan bli ojämn. I en impellerpump är det istället ett hjul som roterar i vätskan och den har därför fördelen att ge ett jämnt flöde utan pulsation. 

image

Att tänka på vid service

Pumpar arbetar ofta med högt tryck och under långa tidsperioder. Även en pump av god kvalitet kommer därför ändå förr eller senare att behöva service.

I många fall är det stora kostnader förknippade med att pumpen står stilla. Då är det extra betydelsefullt att regelbundet genomföra service för att i största mån undvika oplanerade stopp. Skulle pumpen trots det sluta fungera är det viktigt att välja en serviceleverantör som snabbt kan åtgärda problemet. Skulle du vara i behov av pumpservice i Vetlanda eller behöver hjälp med val av pump kan du prova att kontakta https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-vetlanda/.

Fler nyheter