En sjukförsäkring ger trygghet vid långtidssjukskrivning

02 oktober 2021
Cecilia Olsson

Att vara sjukskriven innebär förutom att man inte mår bra även att man får en lägre inkomst. För vissa har det inte så stor inverkan på grund av att man har tillgång till sparade pengar eller att man helt enkelt har en inkomst som är betydligt högre än de utgifter man har. För andra kan det handla om att man knappt går runt som det är en vanlig månad när man är arbetsför, vilket såklart medför negativa konsekvenser om man blir sjukskriven. En sjukförsäkring kan ge viss ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning. 

Det är skillnad på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring

Det är inte ovanligt att man till namnet blandar ihop sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring, men faktum är att de är två helt skilda sorters försäkringar med olika syften. En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall medan en sjukvårdsförsäkring ger snabbare vård och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Med en sjukvårdsförsäkring får man träffa en specialistläkare utan remiss inom sju dagar, till skillnad från inom den offentliga vården där man är garanterad att träffa specialistläkare först inom 90 dagar.

En sjukförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen man får från Försäkringskassan när man är sjukskriven under en längre tid. Det blir som en ekonomisk försäkring, som täcker upp en del av inkomstbortfallet som uppstår i och med en sjukskrivning.

Sjukförsäkring inom privat och kommunal sektor

Afa Försäkring erbjuder sjukförsäkring för anställda inom privat och kommunal sektor. Försäkringen gäller om man blir sjuk och kompletterar då ersättningen som man får från Försäkringskassan. Ersättningen kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden när det gäller privat eller kooperativt anställda arbetare, för anställda inom kommun, landsting eller Svenska kyrkan gäller det från dag 91. Tiden fram till dess betalar i regel arbetsgivaren sjuklön,  
ibland kan dock arbetsgivaren betala sjuklön längre eller kortare tid, så det är bäst att alltid kolla vad som gäller. 

afaforsakring.se finns mer information om Afa Försäkrings sjukförsäkring samt vilken ersättning man kan få. 

Fler nyheter